Generalforsamling

D. 22. februar 2019, kl. 18.00 Slut kl. 18.55

Referat:

 

Der var mødt 16 incl. 5 fra bestyrelsen, Bestyrelsen ( Irene, Henrik, René, Kim og Bent)

Bestyrelsen bød velkommen

1. Valg til dirigent: Bent P

                              Stemmetællere: Ole Jensen og Claus Foged-Nielsen

2.Bent P. fremlagde bestyrelsens beretning                                            Godkendt

3.Kassereren fremlagde regnskab og budget                                            Godkendt

4.Indkomne forslag                                                                                 Ingen

5.Valg:  Kasserer Bent P.                                                                        Genvalgt 2 år

             Bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen                                             Genvalgt 2 år

Suppleaner:    Carsten Sarup                                                                   Valgt 1 år

                      Rosa Nielsen                                                                     Valgt 1 år

Revisorer:       Preben Pedersen                                                               Genvalgt

                      Geert A. Nielsen                                                                Genvalgt

Suppleant:      Poul Rasmussen                                                                 Genvalgt

6.Kontingent:  Foreslået hævet med kr. 50.- til kr. 150.-  pr. år                Vedtaget

Gavekasse:              kr. 100.-  pr. år                                                         Uændret

DPF licens:              kr. 100.-  pr. år                                                          vedtaget

  1. DGI 4-mands hold:  3 hold tilmeldes
  2. DGI 6-mands hold:  2 hold tilmeldes / weekenden d. 30. og 31. marts
  3. DPF Regional hold: 2 hold tilmeldes
  4. Burg uge 30, fre-søn:                   Foreløbig tilmelding 14 spillerer
  5. Evt.:              Klubmesterskab afvikles over 2 weekender

                                Deltager for Vester Ulslev i Sydhavs Cup

                                Trekant turnering afvikles over 3 aftner 

 

Referent: Solveig Jensen